“Національна банківська платіжна картка та проект “Соціальна картка”

 
 

“Національна банківська платіжна картка та проект “Соціальна картка”

НСМЕП та проект “Соціальна картка”На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9.06.2006 № 814 “Питання створення комп'ютеризованої системи “Картка обліку соціальних пільг”, заходів, передбачених Концепцією поширення безготівкових розрахунків з використанням спеціальних платіжних засобів, схваленою спільною постановою Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 26.05.2006 № 753 (далі – Концепція), різними міністерствами та відомствами України за участю Національного банку України ведуться роботи по створенню “Картки обліку соціальних пільг”.

Пунктом 36 Плану заходів щодо реалізації Основних напрямів вдосконалення системи соціальних виплат населенню, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 № 585-р, передбачено розроблення зразка електронної соціальної картки та порядку її застосування в системі органів праці та соціального захисту населення.

Основним виконавцем цих заходів є Міністерство праці та соціальної політики України, яке зацікавлено у створенні національної системи обліку соціальних пільг.

На сьогодні у різних містах України розробляються та впроваджуються різноманітні соціальні проекти та проекти на транспорті із соціальною компонентою, які базуються на різних технологіях і є принципово несумісними на міжрегіональному рівні.

Водночас досягнення повноцінного ефекту від упровадження соціальних карток на всій території країни буде забезпечено тільки тоді, коли жителі одного регіону України зможуть одержати за допомогою своїх соціальних карток соціальну пільгу, не тільки за місцем постійного проживання, але і при тимчасовому переїзді в інший регіон.

Тому для реалізації такої технології міжрегіональної взаємодії слід забезпечити єдиний підхід при підготовці і впровадженні організаційно-технічних рішень в регіонах та взаємодію регіональних систем соціальних карток на всій території України.

З цією метою регіональні проекти мають здійснюватися на єдиній методичній і нормативній основі, що дозволить не тільки ефективно вирішити задачу створення регіональних систем соціальних карток, але і зробити ці картки за своєю суттю загальнодержавними, забезпечити рівні умови надання соціальної допомоги для кожного громадянина, що має на це право.

При цьому потрібно забезпечити конкуренцію на рівні виробників та постачальників карток, термінального обладнання та програмних засобів, а не конкуренцію стандартів і технологій. Для забезпечення міжрегіональної взаємодії соціальних карток доцільно вирішити три основні задачі:

По-перше, на всій території України забезпечити зчитування інформації, яка ідентифікує громадянина і підтверджує його права на отримання соціальної допомоги, з соціальної картки жителя будь-якого регіону.

По-друге, у кожному регіоні потрібно забезпечити облік послуг, наданих за допомогою соціальних карток як жителям цього, так і інших регіонів.

Ці дві задачі є по суті інформаційно-технологічними, вирішення яких може здійснюватися шляхом розроблення і використовування в регіонах уніфікованих соціальних карток, створених на основі єдиних технічних вимог і стандартів.

Перш за все, це стандартизація соціальної картки як ідентифікатора пільговика і його прав, тобто стандартизація ідентифікаційних даних держателя соціальної картки та ідентифікації самої картки. Крім того, слід однозначно ідентифікувати до якої категорії пільговиків відноситься держатель соціальної картки.

На сьогодні єдиної бази даних пільговиків немає. Кожне міністерство володіє інформацією свого напрямку щодо пільговиків, тарифів на послуги, що надаються пільговикам, тощо. Задача єдиного кодифікування категорій громадян, що мають право на соціальну допомогу, в повному обсязі має бути вирішена шляхом впровадження та автоматизованого використання даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП). По-третє, сформувати загальнодержавний механізм взаєморозрахунків між регіонами при наданні соціальної допомоги. Розв'язання цієї задачі (реалізація взаєморозрахунків) пов’язано з необхідністю вирішення не тільки нормативно-правових і організаційних проблем, але й технологічних.

Для технологічного забезпечення міжрегіональної взаємодії і взаєморозрахунків має бути створений на загальнодержавному рівні спеціальний центр взаємодії регіональних систем соціальних карток. Цей центр повинен здійснювати оброблення та маршрутизацію даних, що надходять зі всіх регіонів про обсяги фактично наданих через соціальні картки послуг жителям інших регіонів, які передаватимуться в регіони за місцем проживання цих громадян.

Створення інфраструктури для обслуговування соціальних карток вимагатиме великих витрат державних коштів. У той же час використання наявної банківської інфраструктури зменьшить ці витрати, спростить сам процес та надасть можливість реалізувати завдання в значно коротші терміни. Міжнародний досвід свідчить про те, що останнім часом подібні проекти будуються на використанні наявних банківських технологій.

За 10 років розвитку карткових платіжних систем на території України, банки побудували досить велику мережу обслуговування платіжних карток. На сьогодні, банками України емітовано понад 32 млн. платіжних карток, встановлено близько 15 тис. банкоматів та понад 62 тис. платіжних термінала.

При цьому, картки національної банківської соціальної карткової системи мають бути не просто банківськими платіжними картками, а складним інтелектуальним інструментом, що включає в себе технологію банківської картки та соціальну інформацію, яка ідентифікує пільговика, його картку, пільгу, її розмір тощо, тобто базуватися на чипі. Крім того, міжнародні платіжні системи висувають до банків вимогу щодо емісії платіжних карток з чипом та їх обробки термінальним обладнанням. У зв'язку з цим, банкам необхідно доопрацьовувати технічне устаткування. На наш погляд, воно має бути доопрацьовано таким чином, щоб могло обробляти картки національної банківської соціальної карткової системи.

Згідно із статистичними даними, які подаються банками-емітентами платіжних карток, за станом на 01.01.2007 року за видами носіїв інформації картки Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) є 100 % чиповими, тоді як картки міжнародних платіжних систем (Visa, MasterCard) представлені в Україні лише з магнітною полосою (97,5 % від кількості карток міжнародних платіжних систем) та з магнітною смугою і чипом (2,5 % ). Зважаючи на це, Національним банком України було запропоновано для вирішення державних задач щодо соціального захисту населення, які були поставлені перед міністерствами, використовувати єдину технологію, яка базується на напрацюванні банківської платіжної системи із застосуванням смарт-карток, а саме НСМЕП.

Зазначимо, що восени минулого року в якості пілотного проекту на базі технологій НСМЕП і державної інформаційно-виробничої системи “Освіта” спільно з Міністерством освіти і науки України та рядом вищих навчальних закладів України запроваджено експеримент щодо електронного студентського квитка єдиного зразка, а також створення та застосування інформаційно-аналітичної системи обліку та відшкодування пільг, що надаються студентам вищих навчальних закладів I–IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних училищ, який передбачає застосування смарт-карток у якості студентських квитків (як ідентифікаційного засобу), для виконання банківських операцій, забезпечення автоматизованого надання пільгової оплати проїзду на залізниці для студентів, облік цих операцій та розрахунок заборгованості за ними.

Міністерством освіти і науки України на виконання пункту 7 Концепції своїм наказом від 14.08.2006 № 617 прийнято рішення щодо проведення у 2006-2007 навчальному році експерименту щодо електронного студентського квитка - платіжної картки, виготовленого із застосуванням технології НСМЕП (далі – експеримент), а також затверджено зразок студентського квитка, який використовується під час проведення експерименту та його опис.

Одними із основних вимог, які висувалися до електронного студентського квитка були: наявність чипу (для реалізації банківського, соціального, транспортного, страхового додатків), термін використання картки не менше 5 років, використання сучасних алгоритмів захисту даних і інформації, можливість оперативної зміни інформації в картці щодо терміну дії студентського квитка, пільг його держателя та виконання блокування його використання у разі втрати/викрадення. Цим критеріям відповідала Національна система масових електронний платежів, як одна з найсучасніших, поширених, захищених і гнучких систем, що використовує смарт-картки.

З метою забезпечення реалізації проекту “Студентська картка” із соціальною складовою та впровадження інших соціальних проектів Радою Платіжної організації НСМЕП прийняті рішення щодо забезпечення умов виробництва, емісії та функціонування платіжних карток НСМЕП з чип-
модулями сімейства SLE66CxxP (картки НСМЕП-2 з операційною системою УкрКОС v2.0 та програмами додатків УкрКОІН v2.0, розробленими ТОВ “Автор”), з розширеними можливостями. Члени та учасники НСМЕП встановили (оновили) сертифіковане програмне забезпечення компонентів апаратно-програмного комплексу НСМЕП з функцією обслуговування платіжних карток НСМЕП-2. Впровадження “Студентської картки” із соціальною складовою є першим кроком до освоєння технології “Соціальної картки”, роботи зі створення якої на сьогодні є першочерговими”.


Создан 01 окт 2008  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 
НСМЕП
Locations of visitors to this page Add to Google
Групи Google
Підписатися на НСМЕП - Національна Система Масових Електронних Платежів
Е-пошта:
Відвідати цю групу
Пользовательского поиска